korbilde_maskert_sept17.jpg

... ble startet høsten 1997 i Arendal og har etablert seg som et toppkor på Sørlandet. Koret er kjent for meget høy kvalitet på sangere og korprestasjoner og for å beherske mange stilarter. Koret har konserter innen jazz, populærmusikk, klassisk, trad. kirkemusikk, folketoner m.m.

... har lang tradisjon for å samarbeide med gjestemusikere og gjestesolister som Live Maria Roggen, Freedom Quartet, Inger Marie Gundersen, Harald Dose, Solveig Andersen, Tor Magne W. Braathen, Magnolia Jazzband, Ole Paus, Bendik Hofseth, poeten Håvard Rem, Ingrid Kjosavik, Göran Fristorp, Cæcilie Norby, Marianne Juvik Sæbø, Camilla Susann Haug, Thomas Isaksen  m.fl.

... praktiserer prøvesynging før opptak.

... øver torsdagskveldene i Barbu kirke og Barbu Menighetshus.

Org.nr. 994 935 194