top of page

Dirigent/musikalsk ansvarlig:
Hans Jakob Epland

 

Pianist/kapellmester:
Arild Strand

Aktive sangere vår 2024:

Sopraner:

Hilde Manneråk Birkeland
Wenche Dahle-Olsen
Grete Gauslaa
Cathrine Loga Gjerde
Åse Løge Goksøyr

Ingrid Ottersland Hagen

Kari Heim-Pedersen
Maria B. Johannessen
Kari Hilde Juvkam
Tone Kjebekk
Hege Kveim
Hilde Køyen
Åse Beate Lindland

Nina Birgitte Noer Runde
Torun Heier Sødal
Grethe Johanne Tomren
Ingrid Levinsen Tveiten
Ellen Pauline Vimme

Alter:
Kristin Lorentzen Epland
Anne-Britt Haaø Fossestøl
Ann-Kari Amundsen Heier
Christine Helle

Stephanie Ramírez Ingebretsen
Solveig Lyngtveit Lindland
Unni Saulnier Lyngstad
Thorunn Larsen Nærdal

Karin Thorsen

Mette Vaarning
May Britt Voreland

Tenorer:
Dag Grøtterud
Jarle Knutsen
Frode Mathiesen

Egil Nordlie
Bjørgulf Sødal

Basser:
Nils Nærdal
Åge Nærdal
Jon Prøis Rustand
Ragnar Solhoff
Trond Talseth

Foto: Mona Hauglid

bottom of page